Habeş İplik Fabrikası

 

TANKSAN 1979 yılından beri faaliyet g�stermekte olup özellikle Yakıt tankları, depolama Tankları ve Çelik konstrüksiyon imalatları üzerinde yo�unla�m��t�r... Packard �mes, Mobil Haramidere, Orüs Bolu, �ran tebriz Barajı, Efes Pilsen Bah�elievler, Turk Hoest �stanbul, Bayer İlaç, Büyükçekmece �imento, �stanbul Hava Liman�, Yar�mca G�bre, Milliyet Gazetesi, Kar gıda Kurtk�y, Palmolive Colgate Gebze, Azerbaycan Bak� Petrol �stasyonlar�, Vatan Konserve, Tofa�, Bursa Hal�flex, Sasa, Teksa, Milli Mensucat, Mara� DS�, Bosphorus Otel, Feni� Al�minyum ve �stanbul Porselen i� yapt���m�z firmalardan �rneklerdir. Tanksan olarak yapt���m�z i�ler hakk�nda daha geni� bilgi i�in referanslar b�l�m�ne bak�n�z.tank boru
Kataloglarımız